bovenaanzicht

Ik vlieg niet graag, misschien hou ik daarom zo van atlassen. Ze geven letterlijk een overzicht en brengen de kijker in staat patronen te herkennen en verbanden te leggen. De Bosatlas heeft nu een nieuwe atlas uitgebracht: Nederland van Boven met

bijzondere luchtfoto’s en kaartmateriaal met (soms bizarre) onderwerpen. Gebaseerd op het gelijknamige prachtige VPRO program Nederland van Boven. Ze geven mij als landschapper input van verbanden die ik op het maaiveld niet zou kunnen overzien en vormen daarmee een waardevol instrument. Als ontwerper zijn in die zin plattegronden een vergelijkbaar middel, waarmee je in staat bent overzicht te geven over je plan.

Hier vast een overzicht van de inhoud, wellicht raak je ook besmet.

PS Ik krijg geen provisie