Groene Winter

groene winter beeldWe verkeren in een zachte winter. Hoewel enige tekenen van kou zich aandienen. Wat me deze winter opvalt is hoe groen Nederland in de winter is. Zelf woon ik midden in de polders en droogmakerijen gekenmerkt door weilanden en akkers, omzoomd met groene dijken. Oude linten en dijken in het landschap zijn hierdoor extra (bijzonder) zichtbaar.

Dat gras is eigenlijk een merkwaardig plantje. De meeste planten trekken zich in de winter letterlijk terug. Gras daarentegen blijft goed zichtbaar, maar ontwikkelt zich niet zo hard meer in de kou. In de winter wordt daarmee het contrast tussen kale bomen, braakliggende landbouwgronden en groene weilanden sterk zichtbaar. Het gras doet het wat kalmpjes aan in de winter, maar laat van zich zien. Datzelfde geldt trouwens ook van madeliefjes.

Dus geniet nog even van groen gras (nl) wellicht is het landschap binnenkort tóch nog wit.